Motto: „Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky.“ Karel Čapek


KURZ: FOTOGRAFUJEME PRO RADOST („Cesty k fotografii“)

  • O CO JDE?

Jde o dvouměsíční kurz pro začátečníky či mírně pokročilé fotografy pro max 7 účastníků, pořádaný občanským sdružením ŽENY 50

  • ÚVOD

Na otázku „Co je to vlastně fotografování?“ lze odpovědět mnoha různými způsoby. Můžeme ho považovat za způsob komunikace, za umění, za řemeslo, za způsob uchovávání a sdílení zážitků, vyjádření emocí, za … atd. atd. Ať se však na focení díváme tak či onak, je to pozoruhodná oblast lidské činnosti a může přinést mnoho radostných zážitků - od chvilek před stisknutím spouště až po potěšení z výsledku, popř. z jeho sdílení s druhými lidmi. Fotografování se může stát dlouhodobým - někdy i celoživotním - zdrojem radostných impulzů. K tomu je ovšem zapotřebí porozumět – alespoň do určité míry – některým technickým, výtvarným a dalším aspektům fotografování.

  • JAKÝ JE CÍL KURZU?

Cílem kurzu je pomoci účastníkům na „cestě k radosti z fotografování“, seznámit je postupně s některými základními poznatky z oblasti fotografie, to vše v přátelském a nekritizujícím prostředí. Učastníci poznávají taje fotografie především prostřednictvím vlastní zkušenosti, jinými slovy – důraz je kladen na praktickou stránku tohoto poznávání.

  • PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Kurz je určen pro začátečníky (případně i mírně pokročilé fotografy), kteří mají chuť se o fotografování dozvědět více a chtějí objevovat svou vlastní kreativitu v této oblasti. Co s sebou? Jako vybavení stačí jakýkoli digitální fotoaparát s možností manuálního nastavení clony a času (kompaktní fotoaparát, zrcadlovka nebo tzv. „bezzrcadlovka“); důležité je mít s sebou – ve fotoaparátu - záznamovou kartu a také mít foťák plně nabitý).

  • JAKÉ JE ČASOVÉ ROZVRŽENÍ KURZU?

Celý kurz je rozvržen do osmi pátečních setkání, vždy v době od 15.30 do 18 hodin. Každé ze setkání je věnováno jednomu konkrétnímu tématu z oblasti fotografie. Poté dostanou účastníci malý, motivující a samozřejmě dobře zvládnutelný „domácí fotoúkol/eček“ do příštího setkání. Následující setkání vždy začíná promítáním, reflexemi a komentováním „fotoúkolů“, pak je uvedeno a probíráno (teoreticky i prakticky) nové téma.

Mezi sedmým a osmým setkáním je záměrně více než měsíční prodleva, aby měli účastníci dostatek času na větší fotoúkol, který si zvolí z více námětů - tak, aby byl „šitý na míru“, aby účastníka co nejvíce zaujal a bavil. Poslední setkání je pak věnováno výhradně této vlastní fototvorbě účastníků a vybírání fotografií k prezentaci.

Součástí fotokurzu je též jeden sobotní fotovýlet (v době - cca - od 10 do 15, někdy mezi |3|-tím a |7|-ým setkáním), vše (přesný termín, místo atp.) je domluveno a upřesněno na základě přání a možností účastníků.

  • PREZENTACE

Součástí kurzu je i výstava fotografií účastníků, a to ve webové podobě na stránkách sdružení
ŽENY 50 a na těchto stránkách v oddílu "FOTOGALERIE".

  • LEKTORKA

Kurz vede Alice Prokopová, www.alicefoto.cz (fotky), www.is.muni.cz/osoba/prokopova#cv (CV).

Oblíbené odkazy

Fotogalerie 


fotografie fotoženek, které ukončily kurz kreativní fotografie na jaře 2017

Hanka, Heda, Hela, Milena, Nataš, Olga, Zdenka


fotografie fotoženek, které ukončily kurz kreativní fotografie na podzim 2016

Hela 1., Hela 2., Hela 3.,

Jana J. 1., Jana J. 2.,

Lída 1., Lída 2.,

Věrka 1.,Věrka 2., Věrka 3.


OTEVŘENÁ fotogalerie
vybraných fotografií všech autorek - fotoženek :-)

|kurz 1|  Alena, Hela, Jana, Lea, Radka, Tamara, Zuzka

|kurz 2|  Alice K., Bláža, Heda, Martina, Monika, Nataš, Olga, Petra

|kurz 3|  Alena, Hanka, Iva, Irena, Jana, Tamara

|kurz 4|  Alena, Hanka, Hela, Jana, Lída, Milena


74 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na jaře 2016

 Alenka, Hanka, Hela, Jana, Lída, Milena


61 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na podzim 2015

 Alena, Hanka, Iva, Irena, Jana, Tamara


67 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na jaře 2015

 Alice, Bláža, Heda, Martina, Nataš, Olga, Petra


7 krát 7 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na podzim 2014

 Alena, Hela, Jana, Lea, Radka, Tamara, Zuzka