Motto: "Fotografie je v současnosti vůbec nejpopulárnějším způsobem kreativního vyjadřování na světě."   Michael Freeman


KURZ:
KREATIVNÍ   FOTOGRAFIE ("Cesty k tvůrčímu vyjádření ve fotografii")

  • O CO JDE?

Jde o dvouměsíční kurz pro pokročilé či mírně pokročilé fotograf/k/y pro max 7 účastníků, pořádaný občanským sdružením ŽENY 50. Kurz je určen především pro ty z vás, které by rády společně s ostatními objevovaly a prohlubovaly svoji tvořivost v oblasti fotografie, tedy pro ty, které chtějí od fotografování více než jen prosté zaznamenání skutečnosti.

  • ÚVOD, CÍL

Kreativita (nebo také tvořivost) je přirozeným projevem života každého člověka. Bylo by mylné se domnívat, že je pouze výsadou některých výjimečných jedinců - umělců, vědců apod. Schopnost odpoutat se od svazující reality, zapojit fantazii a dívat se na svět „dětskýma očima“, jiným, než obvyklým - navyklým, běžným - pohledem, tu má v sobě skutečně každý (i ten, kdo si myslí, že tomu tak není J).


Tvořivost a fotografie je úžasné spojení! Fotografování nám umožňuje nepřeberné množství tvůrčích možností a prostředků. Můžeme si pohrát s kompozicí, se světlem (např. neobvyklá volba expozice), s kontrastem, perspektivou, s barvou, můžeme nacházet nové souvislosti mezi prvky obrazu, můžeme … atd. atd. Připočtěme k tomu ještě obrovskou výhodu digitálního fotografování, a sice možnost využívat známou a oblíbenou metodu „pokus-omyl“ J (aniž bychom přitom ničili kvanta filmů a fotopapírů), neboť výsledek našeho experimentování vidíme na displeji okamžitě a v případě, že se nám nelíbí, jej můžeme - prostě a jednoduše – smazat.


Cílem kurzu je pomoci účastníkům na cestě k vlastní kreativitě v oblasti fotografování; konkrétně - seznámit je s některými tvůrčími prostředky a postupy ve fotografii, to vše v přátelském a nekritizujícím prostředí. Účastníci budou taje tvůrčí fotografie poznávat především prostřednictvím vlastní zkušenosti, jinými slovy – důraz bude kladen na praktickou stránku tohoto poznávání.

  • CO S SEBOU?

Jako vybavení stačí jakýkoli digitální fotoaparát s možností manuálního nastavení clony a času, nejlépe zrcadlovka nebo tzv. "bezzrcadlovka", případně i kompaktní fotoaparát, pokud má možnost tohoto nastavení.

Pozn.: Zmíněná možnost nastavení clony a času je pro tento kurz důležitá proto, že bez ní by nebylo možné použít některé tvůrčí postupy (např. podexpozice, experimentování s hloubkou ostrosti a jiné).

  • JAKÉ JE ČASOVÉ ROZVRŽENÍ KURZU?

Celý kurz je rozvržen do osmi pátečních setkání, vždy v době od 15.30 do 18.00 hodin

  • Každé ze setkání bude věnováno jednomu konkrétnímu tvůrčímu prostředku (popř. postupu) ve fotografii. Poté dostanou účastníci malý, motivující a samozřejmě dobře zvládnutelný „domácí fotoúkol/eček“ J do příštího setkání. Následující setkání vždy začne promítáním, reflexemi a komentováním „fotoúkolů“, pak bude uvedeno a probíráno (teoreticky i prakticky) nové téma.

  • Mezi sedmým a osmým setkáním je záměrně více než měsíční prodleva, aby měli účastníci dostatek času na větší fotoúkol, který si zvolí z více námětů - tak, aby byl „šitý na míru“, aby účastníka co nejvíce zaujal a bavil. Poslední – prosincové - setkání pak bude věnováno výhradně této vlastní fototvorbě účastníků a vybírání fotografií k prezentaci na webu (v případě domluvy je možné i uspořádání výstavy).

Součástí fotokurzu je též jeden malý sobotní (či nedělní) fotovýlet/workshop (v době od 10 do 15, někdy mezi |3|-tím a |7|-ým setkáním), vše - přesný termín, místo atp. - bude domluveno a upřesněno na základě přání a možností účastníků.

  • PREZENTACE

V souvislosti s minulým kurzem „Fotografujeme pro radost“ (pro který se vžil název Školička) vznikly postupně webové stránky www.fotozenky.cz, určené především všem účastníkům kurzů (tedy i účastníkům kurzu „Kreativní fotografie“). Součástí fotokurzu je výstava fotografií účastníků na těchto stránkách. Po domluvě je možné i uspořádání výstavy.

  • LEKTORKA

Kurz vede Alice Prokopová

www.alicepro.cz (fotky),

www.alicepro.cz/ticha_radost.pdf (přemýšlení o přitažlivosti fotografování),

www.is.muni.cz/osoba/prokopova#cv (CV).

Oblíbené odkazy

Fotogalerie 


fotografie fotoženek, které ukončily kurz kreativní fotografie na jaře 2017

Hanka, Heda, Hela, Milena, Nataš, Olga, Zdenka


fotografie fotoženek, které ukončily kurz kreativní fotografie na podzim 2016

Hela 1., Hela 2., Hela 3.,

Jana J. 1., Jana J. 2.,

Lída 1., Lída 2.,

Věrka 1.,Věrka 2., Věrka 3.


OTEVŘENÁ fotogalerie
vybraných fotografií všech autorek - fotoženek :-)

|kurz 1|  Alena, Hela, Jana, Lea, Radka, Tamara, Zuzka

|kurz 2|  Alice K., Bláža, Heda, Martina, Monika, Nataš, Olga, Petra

|kurz 3|  Alena, Hanka, Iva, Irena, Jana, Tamara

|kurz 4|  Alena, Hanka, Hela, Jana, Lída, Milena


74 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na jaře 2016

 Alenka, Hanka, Hela, Jana, Lída, Milena


61 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na podzim 2015

 Alena, Hanka, Iva, Irena, Jana, Tamara


67 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na jaře 2015

 Alice, Bláža, Heda, Martina, Nataš, Olga, Petra


7 krát 7 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na podzim 2014

 Alena, Hela, Jana, Lea, Radka, Tamara, Zuzka