Motto:
"Fotografie je v současnosti vůbec nejpopulárnějším způsobem kreativního vyjadřování na světě."
Michael Freeman


KURZ:
KREATIVNÍ   FOTOGRAFIE ("Cesty k tvůrčímu vyjádření ve fotografii")

  • O CO JDE?

Jde o dvouměsíční kurz pro pokročilé či mírně pokročilé fotograf/k/y pro max 7 účastníků, pořádaný pro spolek ŽENY 50 či pro studenty U3V MENDELU. Kurz je určen především pro ty z vás, kteří by rádi společně s ostatními objevovali a prohlubovali svoji tvořivost v oblasti fotografie, tedy pro ty, kteří chtějí od fotografování více, než jen prosté zaznamenání skutečnosti.

  • ÚVOD, CÍL

Kreativita (nebo také tvořivost) je přirozeným projevem života každého člověka. Bylo by mylné se domnívat, že je pouze výsadou některých výjimečných jedinců - umělců, vědců apod. Schopnost odpoutat se od svazující reality, zapojit fantazii a dívat se na svět „dětskýma očima“, jiným, než obvyklým - navyklým, běžným - pohledem, tu má v sobě skutečně každý (i ten, kdo si myslí, že tomu tak není J).


Tvořivost a fotografie je úžasné spojení! Fotografování nám umožňuje nepřeberné množství tvůrčích možností a prostředků. Můžeme si pohrát s kompozicí, se světlem (např. neobvyklá volba expozice), s kontrastem, perspektivou, s barvou, můžeme nacházet nové souvislosti mezi prvky obrazu, můžeme … atd. atd. Připočtěme k tomu ještě obrovskou výhodu digitálního fotografování, a sice možnost využívat známou a oblíbenou metodu „pokus-omyl“ J (aniž bychom přitom ničili kvanta filmů a fotopapírů), neboť výsledek našeho experimentování vidíme na displeji okamžitě a v případě, že se nám nelíbí, jej můžeme - prostě a jednoduše – smazat.


Cílem kurzu je pomoci účastníkům na cestě k vlastní kreativitě v oblasti fotografování; konkrétně - seznámit je s některými tvůrčími prostředky a postupy ve fotografii, to vše v přátelském a nekritizujícím prostředí. Účastníci budou taje tvůrčí fotografie poznávat především prostřednictvím vlastní zkušenosti, jinými slovy – důraz bude kladen na praktickou stránku tohoto poznávání.

  • CO S SEBOU?

Jako vybavení stačí jakýkoli digitální fotoaparát s možností manuálního nastavení clony a času, nejlépe zrcadlovka nebo tzv. "bezzrcadlovka", případně i kompaktní fotoaparát, pokud má možnost tohoto nastavení.

Pozn.: Zmíněná možnost nastavení clony a času je pro tento kurz důležitá proto, že bez ní by nebylo možné použít některé tvůrčí postupy (např. podexpozice, experimentování s hloubkou ostrosti a jiné).

  • JAKÉ JE ČASOVÉ ROZVRŽENÍ KURZU?

Celý kurz je rozvržen do osmi až deseti setkání.

  • Každé ze setkání je věnováno jednomu konkrétnímu tvůrčímu prostředku (popř. postupu) ve fotografii. Poté dostanou účastníci malý, motivující a samozřejmě dobře zvládnutelný „domácí fotoúkol/eček“ J do příštího setkání. Následující setkání vždy začne promítáním, reflexemi a komentováním „fotoúkolů“, pak bude uvedeno a probíráno (teoreticky i prakticky) nové téma.
  • LEKTORKA

Kurz vede Alice Prokopová

www.alicepro.cz (fotky),

www.alicepro.cz/ticha_radost.pdf (přemýšlení o přitažlivosti fotografování),

http://www.is.muni.cz/osoba/prokopova (CV).


Fotogalerie 


fotografie účastníků kurzu "Kreativní fotografie"
(pro studenty U3V MENDELU - jaro 2019)


fotografie fotoženek,
které ukončily kurz kreativní fotografie na jaře 2017

Hanka, Heda, Hela, Milena, Nataš, Olga, Zdenka


fotografie fotoženek,
které ukončily kurz kreativní fotografie na podzim 2016

Hela 1., Hela 2., Hela 3.,

Jana J. 1., Jana J. 2.,

Lída 1., Lída 2.,

Věrka 1.,Věrka 2., Věrka 3.


OTEVŘENÁ fotogalerie
vybraných fotografií všech 
fotoženek, autorek i autorů :-)

|kurz 1|  Alena, Helena, Jana, Lea, Radka, Tamara, Zuzka

|kurz 2|  Alice K., Bláža, Heda, Martina, Monika, Nataš, Olga, Petra

|kurz 3|  Alena, Hanka, Iva, Irena, Jana, Tamara

|kurz 4|  Alena, Hanka, Hela, Jana, Lída, Milena


74 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na jaře 2016

 Alenka, Hanka, Hela, Jana, Lída, Milena


61 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na podzim 2015

 Alena, Hanka, Iva, Irena, Jana, Tamara


67 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na jaře 2015

 Alice, Bláža, Heda, Martina, Nataš, Olga, Petra


7 krát 7 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na podzim 2014

 Alena, Hela, Jana, Lea, Radka, Tamara, Zuzka