Školička | Fotokurzy


DOBRÁ ZPRÁVA!!

pro všechny minulé, současné i budoucí "žákyně" a "žáky" fotoškoličky,
jak pro fotoženky, tak pro foto/grafo/mily mužského pohlaví


Školička

V rámci volného sdružení FOTOŽENKY (pro všechny milovníky fotografování, pro ženy i pro muže!) probíhají kromě pravidelných setkávání - tzv. FOTOPÁTKŮ - a různých příležitostných akcí (výletů, fotomaratonů, workshopů atp.) také fotografické kurzy, zatím jsou to tyto:

 

Kurzy probíhají v rámci těchto institucí:

  • pro spolek Ženy 50
  • pro studenty U3V MENDELU

Aktuálně, tedy v jarním semestru akademického roku 2019/20, probíhá kurz
"CESTY K TVŮRČÍMU VYJÁDŘENÍ VE FOTOGRAFII" ("KREATIVNÍ FOTOGRAFIE")
v rámci U3V MENDELU (pro absolventy základního kurzu "FOTOGRAFUJEME PRO RADOST").


Fotogalerie 


fotografie účastníků kurzu "Kreativní fotografie"
(pro studenty U3V MENDELU - jaro 2019)


fotografie fotoženek,
které ukončily kurz kreativní fotografie na jaře 2017

Hanka, Heda, Hela, Milena, Nataš, Olga, Zdenka


fotografie fotoženek,
které ukončily kurz kreativní fotografie na podzim 2016

Hela 1., Hela 2., Hela 3.,

Jana J. 1., Jana J. 2.,

Lída 1., Lída 2.,

Věrka 1.,Věrka 2., Věrka 3.


OTEVŘENÁ fotogalerie
vybraných fotografií všech autorek - fotoženek :-)

|kurz 1|  Alena, Hela, Jana, Lea, Radka, Tamara, Zuzka

|kurz 2|  Alice K., Bláža, Heda, Martina, Monika, Nataš, Olga, Petra

|kurz 3|  Alena, Hanka, Iva, Irena, Jana, Tamara

|kurz 4|  Alena, Hanka, Hela, Jana, Lída, Milena


74 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na jaře 2016

 Alenka, Hanka, Hela, Jana, Lída, Milena


61 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na podzim 2015

 Alena, Hanka, Iva, Irena, Jana, Tamara


67 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na jaře 2015

 Alice, Bláža, Heda, Martina, Nataš, Olga, Petra


7 krát 7 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na podzim 2014

 Alena, Hela, Jana, Lea, Radka, Tamara, Zuzka