Co jsou to FOTOPÁTKY? 

V průběhu (dosud již sedmi) kurzů fotoškoličky - "Fotíme pro radost" a "Kreativní fotografie" - se stále ukazuje, že potřeba setkávání se nad fotografiemi (resp. nad vším, co s fotografováním souvisí) přetrvává v mnohých "žačkách":) i dlouho po ukončení kurzu. Proto - v podstatě spontánně - vznikly (již po prvním kurzu:) "FOTOPÁTKY".

Fotopátky jsou pokaždé jiné, mohou vypadat třeba nějak takto :-)

→ Co to je? Něco jako fotoklub, slučující v sobě: především samotné setká/vá/ní fotoženek, ale také něco jako fotoporadnu (fotografická technika, úpravy fotografií v editoru/ech atp., prostě leccos, co se nestačilo probrat v kurzu), dále plánování akcí, promítání a komentování fotek atd. atd.

→ Kdy a kde tyto "fotopátky" bývají? Každý první pátek v měsíci (výjimečně druhý), v době od 15.30 do 17.30, zcela nezávazně - "kdo přijde, přijde", bez předchozího přihlašování, zdarma, v učebně sdružení Ženy 50 na Anenské ulici 10 (4. patro)


  • FOTOPÁTKY V ROCE 2019 - konkrétní termíny:

5. dubna, 10. května, 7. června,
12. července, 2. srpna, 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince

- vždy od 15.30 do -cca- 17.30
- v učebně sdružení Ženy 50 na Anenské ulici 10
(4. patro)

... všechny fotoženky jsou - jako vždy - srdečně vítány!
... a - jako vždy - se na vás bude těšit Alice


Fotogalerie 


fotografie účastníků kurzu "Kreativní fotografie"
(pro studenty U3V MENDELU - jaro 2019)


fotografie fotoženek,
které ukončily kurz kreativní fotografie na jaře 2017

Hanka, Heda, Hela, Milena, Nataš, Olga, Zdenka


fotografie fotoženek,
které ukončily kurz kreativní fotografie na podzim 2016

Hela 1., Hela 2., Hela 3.,

Jana J. 1., Jana J. 2.,

Lída 1., Lída 2.,

Věrka 1.,Věrka 2., Věrka 3.


OTEVŘENÁ fotogalerie
vybraných fotografií všech 
fotoženek, autorek i autorů :-)

|kurz 1|  Alena, Helena, Jana, Lea, Radka, Tamara, Zuzka

|kurz 2|  Alice K., Bláža, Heda, Martina, Monika, Nataš, Olga, Petra

|kurz 3|  Alena, Hanka, Iva, Irena, Jana, Tamara

|kurz 4|  Alena, Hanka, Hela, Jana, Lída, Milena


74 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na jaře 2016

 Alenka, Hanka, Hela, Jana, Lída, Milena


61 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na podzim 2015

 Alena, Hanka, Iva, Irena, Jana, Tamara


67 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na jaře 2015

 Alice, Bláža, Heda, Martina, Nataš, Olga, Petra


7 krát 7 fotografií
fotoženek, které ukončily "školičku" na podzim 2014

 Alena, Hela, Jana, Lea, Radka, Tamara, Zuzka